Якість, Гарантія, Впевненість
_____________________
 
(044) 247 98 80
(098) 480 66 33
(095) 480 66 33
(063) 480 66 33
.

Судова практика

     Важливим сектором діяльності юридичної фірми «Правес» є надання послуг по представництву інтересів в судах, державних органах і комерційних організаціях. Представництво інтересів є одним з основних напрямків, в яких ми можемо бути корисні і вигідні, перш за все, завдяки нашому досвіду і накопичених знань.
Одним з переваг нашої фірми є не тільки відмінне знання норм законодавства, а й чітке розуміння практики його застосування в Україні. У кожному конкретному випадку ми допоможемо прийняти оптимальне і вигідне для Вас рішення.
Багатосторонній досвід представництва інтересів на всіх рівнях судової системи, органах влади, приватних установах і організаціях дозволяє юристам юридичної фірми «Правес» допомагати клієнтам на будь-яких стадіях вирішення спору в досягненні поставлених цілей.
На сьогоднішній день в Україні діє велика кількість нормативних актів, які іноді суперечать один одному, в зв'язку з чим, перед кожним може виникнути необхідність у кваліфікованому відповіді на те чи інше питання, представництві та захисті інтересів.
Професіоналізм, досвід і знання фахівців юридичної фірми «Правес» допоможуть знайти і вибрати найбільш вигідну позицію в суді і застосувати вірну норму закону при зверненні до державних або приватних установ та організацій.
Ми здійснюємо представництво клієнтів в судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховному суді України, Конституційному суді України, Європейському суді з прав людини і третейських судах.
Адвокати та юристи нашої компанії кваліфіковано захистять і захистять інтереси клієнта в будь-якій ситуації.

До переліку наших послуг по представництву інтересів входить:

- Аналіз ризиків і правова оцінка ситуації;
- Медіація (досудове врегулювання спорів);
- Розробка правової позиції, підготовка юридичних висновків;
- Представництво та захист інтересів в судах всіх інстанцій будь-якої юрисдикції;
- Представництво інтересів клієнта на стадії виконання судових рішень;
- Представництво інтересів та захист в органах державної влади (в тому числі в органах податкової служби, митниці і антимонопольний комітет);
- Представництво інтересів в банківських установах.

Представництво інтересів та захист в судах загальної юрисдикції

Згідно з Конституцією України кожен має право на правову допомогу.
Представництво - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Адвокати та юристи нашої компанії нададуть вам кваліфіковану допомогу з представництва інтересів в судах загальної юрисдикції в наступних справах:

- щодо захисту особистих немайнових прав.
- щодо захисту права власності та визнання права власності на майно.
- щодо захисту права інтелектуальної власності.
- в суперечках щодо забезпечення виконання зобов'язань.
- в спорах, що виникають при припиненні (розірванні) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).
в спорах, що виникають при порушенні умов договорів лізингу, найму (оренди), позики, тощо.
в суперечках по недоговірних зобов'язань.
- в спорах, що виникають із спадкового права.
- в суперечках про визнання шлюбу недійсним, розірвання шлюбу, стягнення аліментів.
- в спорах, що виникають з майнових (особистих немайнових) прав і обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї.
- у справах про порушення житлових прав (визнання права користування житловим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням тощо).
- захист права власності на земельну ділянку і право користування земельною ділянкою.
- захист трудових прав (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав і т.д.).

Вартість послуги складає 2500 грн. + 1000 грн. (судовій день)

Представництво інтересів та захист в господарських судах

Згідно із законодавством України суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) можуть звертатися до господарського суду в разі порушення їх прав.

Перед будь-яким підприємством може виникнути необхідність в представленні інтересів в господарському суді. Знання господарського процесу і досвід адвокатів і юристів юридичної фірми «Правес» допоможуть захистити Ваші інтереси за такими категоріями справ:

- Про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
- Про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб'єктів господарювання.
- Про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності або визнання суб'єкта господарської діяльності банкрутом.
- Про захист права власності та інших майнових прав підприємства.
- Про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
- Про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання.
- По спорах, що виникли з договорів перевезення, надання послуг зв'язку, підряду тощо
- По спорах, пов'язаних із захистом авторського права і суміжних прав або з захистом права на знаки для товарів і послуг, або з захистом права на винаходи.
- Про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору.

Вартість послуги складає 2500 грн. + 1000 грн. (судовій день)

Представництво інтересів та захист в адміністративних судах

Згідно із законодавством України юридичні та фізичні особи можуть звертатися до адміністративних судів за захистом своїх прав та інтересів у сфері публічно-правових правовідносин.

Адвокати та юристи нашої компанії нададуть кваліфіковану допомогу з представництва та захисту в адміністративних судах в наступних справах:

- Про оскарження рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.
- За оскарженню рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.
- Про визнання недійсним акту ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій).
- Спори, що виникають із публічної служби громадян (прийняття і звільнення з публічної служби, проходження публічної служби).

Вартість послуги складає 2500 грн. + 1000 грн. (судовій день)
Представництво інтересів в державній виконавчій службі
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у Законі України «Про виконавче провадження», спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Примусове виконання рішень в Україні покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Дії державного виконавця багато в чому залежать від знань і досвіду стягувача в процедурі виконання судових рішень. Так само, як і під час судового процесу при здійсненні виконавчого провадження сторона повинна мати надійну і кваліфіковану юридичну підтримку, яка допоможе максимально використовувати норми законодавства для досягнення поставлених цілей.

Виконання судових рішень є фактично вирішальною стадією судового спору. Юристи та Адвокати Юридичної фірми «Правес» знають, як зробити цей процес максимально швидким і ефективним.

Вартість послуги складає 2000 грн. + %
Представництво інтересів та захист в органах державної влади
Наша компанія надає послуги з представництва та захисту інтересів в органах державної влади всіх рівнів з різних правових питань. На сьогоднішній день взаємодія з державними органами є важливим аспектом ведення бізнесу. Кваліфіковане представництво інтересів в органах державної влади може істотно допомогти в рішенні поставлених завдань і зберегти дорогоцінний час і кошти.

Юристи та Адвокати Юридичної фірми «Правес» мають розумінням цілого ряду відповідних процедур, різних підходів і стратегій, для максимально ефективного вирішення питань в органах державної влади.

Наші юристи мають позитивний досвід представництва клієнтів в органах державної податкової служби, митних органах, Антимонопольному комітеті України, Держфінпослуг та інше.

Вартість послуги складає 1000 грн.
Представництво інтересів та захист в про недержавних установах і організаціях. Медіація
Представництво інтересів та захист в недержавних установах і організаціях. медіація

Відмінна репутація, різноплановий досвід і навички з вирішення спорів та завдань на досудовій стадії гарантує Клієнтам Юридичної фірми «Правес» максимальний результат. Ми володіємо сучасними методами взаємодії з недержавними установами та організаціями такими як: комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії та інші. Саме тому відпрацьований роками розуміння правової природи спорів і завдань, індивідуальний підхід до кожної проблеми в поєднанні із застосуванням оптимальних механізмів впливу на опонента роблять Юридичну фірму «Правес» надійним партнером при зверненні в недержавні установи і організації.

Досвід і знання фахівців Юридичної фірми «Правес» дозволяють стверджувати, що багато суперечок і завдань можуть бути вирішені в досудовому порядку. Саме тому багатостороннє знання методів врегулювання спорів, невдалий досвід проведення переговорів - є одним з безумовних переваг Юридичної фірми «Правес».

Медіація є однією з технологій альтернативного врегулювання спору, яка полягає в посередницької діяльності третьої незалежної від предмета спору сторони, що має відповідні знання та досвід для вирішення спору.

Адвокати та юристи Юридичної фірми «Правес» мають великий досвід роботи на різних стадіях досудового врегулювання і посередництва як між національними так і міжнародними недержавними установами та організаціями.

Вартість послуги складає 1000 грн.
Контакти
(044) 247 98 80
(098) 480 66 33
(095) 480 66 33
(063) 480 66 33
info@praves.com.ua
Адреса
Київ, вулиця Богдана Хмельницького 25/40, офіс 6

Час роботи
Пн.-Пт.
з 9:30 до 18:30
Соціальні мережі