Якість, Гарантія, Впевненість
_____________________
 
(044) 247 98 80
(098) 480 66 33
(095) 480 66 33
(063) 480 66 33
.

Трудове право

    Трудове право - самостійна унормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, що регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини громадської організації праці з приводу реалізації права на працю і застосуванні найманої праці на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних і особистих інтересів їх суб'єктів.

У сферу компетенції наших фахівців входять наступні послуги в сфері трудового права:
- проведення кадрового аудиту;
- розробка трудових договорів (контрактів);
- представництво інтересів сторін при вирішенні трудових спорів (конфліктів)
- розробка проектів колективних договорів і супровід процесу їх укладення;
- консультації з питань дотримання законодавства про працю при звільненні працівника;
- надання юридичної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій із профспілковими органами;
- розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, трудових посадових інструкцій, положення про мотивацію;
- здійснення юридичного супроводу звільнень співробітників у зв'язку з реорганізацією підприємств, у тому числі у зв'язку зі скороченням штату або чисельності працівників;
- вчинення дій, пов'язаних з отриманням дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, а також оформленням трудових контрактів з ними.

Складання трудових договорів

Початком трудових правовідносин є укладення трудового договору. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання контракту, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. При цьому сфера застосування трудового контракту обмежена і визначається законами України.
Юристи фірми «Правес» готові надати Вам наступні послуги:
- Підготовка проектів трудових договорів відповідно до законодавства і Вашими інтересами;
- Консультації з питань оформлення трудових відносин (наказів і заяв про прийом на роботу / перекладу / переміщення, встановлення випробувального терміну, перелік документів, необхідних для укладення трудового договору (контракту) і т.д.);
- Підготовка проектів наказів та заяв про прийом на роботу / перекладу / переміщення з встановленням іспитового строку, з урахуванням обмеження спільної роботи родичів і т.д.);
- Консультації та юридичний супровід працевлаштування іноземців та осіб без громадянства (складання заяв на отримання дозволів на працевлаштування, обґрунтування необхідності саме в цьому фахівці, представництво інтересів роботодавця в Державній службі зайнятості Міністерства праці та соціальної політики);
- Консультації і підготовка документів, необхідних для реєстрації та зняття з реєстрації трудових договорів і представництво інтересів в державній службі зайнятості при реєстрації і знятті з реєстрації трудових договорів.

Вартість послуги складає від 500 грн.

Складання колективних договорів

Колективний договір - це угода різних за інтересами сторін (колективу трудящих і власника або уповноваженого органу, покликане регулювати виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а саме: зміни в організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплата праці, встановлення форм , системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом) ; встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, умови охорони праці, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових ) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Оскільки колективний договір містить не тільки права, але також встановлює взаємні зобов'язання і відповідальність для його сторін, дуже важливо досягти згоди за всіма його умовами. Згода досягається в колективних переговорах, а переговори, як відомо, робота нелегка і досить трудомістка.
Тому юристи юридичної фірми «Правес» готові мінімізувати Ваші проблеми, пов'язані з цим процесом, і надати кваліфіковану і своєчасну допомогу в процесі складання і укладання колективного договору, а саме:
- Підготовка тексту основної його частини;
- Розробка окремих додатків до нього, зокрема Положення про преміювання за підсумками фінансово-господарської діяльності за місяць і за рік (підстави і порядок преміювання, обґрунтовані критерії преміювання та депреміювання (умови збільшення і зменшення розміру премії), умови не виплати премії, перелік особливо важливих для підприємства робіт (завдань) посад з ненормованим робочим днем; посад, працівники яких мають право на безкоштовне отримання засобів індивідуального захисту; посад, працівники яких мають право на безкоштовне отримання додаткових засобів індивідуального захисту; робочих місць, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на пільги і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці, а також за особливий характер роботи і так далі;
- Реєстрація колективного договору;
- Внесення змін і доповнень до колективного договору;
- Реєстрація змін та доповнень до колективного договору;
- Представництво інтересів підприємства з питань укладення та реєстрації колективного договору.

Вартість послуги складає від 1000 грн.

Захист інтересів робітників

Метою трудового законодавства України є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців. Основними способами захисту трудових прав і свобод в Україні є:
- Індивідуальний захист (самозахист працівниками своїх трудових прав та інтересів);
- Колективний захист (захист трудових прав та інтересів працівників професійними спілками, колективними угодами та колективними договорами, органами по розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів);
- Державний захист (судовий захист трудових прав та інтересів працівників, державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю).
Наша компанія пропонує Вам наступні види послуг:
- Правова експертиза трудових договорів, а також розробка проектів нових трудових договорів, які враховують саме Вашу позицію;
- Консультації з усіх питань трудового права, в тому числі з питань звільнення працівника за різними підставами;
- Представлення інтересів працівника на претензійному етапі врегулювання трудового спору, участь у переговорах з роботодавцем на користь працівника;
- Оскарження незаконних дій роботодавця в державних і контролюючих органах;
- Допомога в складанні та подачі позовів по трудовому спору, представлення інтересів працівника в суді, в т.ч. і без його участі.
- Оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень судів по трудових спорах;
- Участь адвоката в процесі виконання рішення суду, порушення виконавчого провадження, взаємодія з державними виконавцями.

Вартість послуги складає 2500 грн. + 1000 грн. (судовій день)
Представництво інтересів роботодавця
На практиці трудові відносини досить часто викликають суперечки. Іноді ситуація настільки загострюється, що сторони, не дійшовши компромісу звертаються до суду. Судові розгляди часто забирає багато часу у обох сторін а також може призвести до суттєвих фінансових або іміджевих втрат для роботодавця.

Наша компанія пропонує Вам наступні види послуг:
- Консультування з проблемних питань застосування трудового законодавства, підготовка юридичних висновків і меморандумів
- Підготовка та узгодження контрактів
- Розробка проектів та узгодження внутрішніх документів підприємства (правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи і т.д.)
- Юридичний аудит стану трудових відносин на підприємстві
- Досудове врегулювання спорів з працівниками;
- Представництво інтересів роботодавця в судових спорах з контролюючими органами та іншими суб'єктами трудових відносин;
- Представництво інтересів роботодавця в органах виконавчої служби;
- Представництво інтересів роботодавця в переговорному процесі;
- Представництво інтересів роботодавця в судових засіданнях;
- Оскарження постанов, рішень і постанов суду;
- Складання мирової угоди;
- Інші послуги у сфері трудового права.

Вартість послуги складає 2500 грн. + 1000 грн. (судовій день)
Контакти
(044) 247 98 80
(098) 480 66 33
(095) 480 66 33
(063) 480 66 33
info@praves.com.ua
Адреса
Київ, вулиця Богдана Хмельницького 25/40, офіс 6

Час роботи
Пн.-Пт.
з 9:30 до 18:30
Соціальні мережі